#result: event & campaign

Chiến dịch “Thu hẹp khoảng cách” được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Wake It Up thực hiện nhằm đấu tranh loại bỏ bất bình đẳng, cải thiện đời sống xã hội quốc gia.
Sự kết hợp từ những đường và điểm ánh sáng, nhằm truyền tải được tối đa nội dung “Data driven transformation” đồng thời tạo ra một hình ảnh trực quan nhưng bằng một cách thể hiện mới mẻ, sử dụng phương pháp vẽ 2D nhưng vẫn tạo ra chiều sâu về không gian công nghệ. Tất cả tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ, ấn tượng và nổi bật cho sự kiện lớn nhất năm của CMC SISG