#result: education

Trung tâm anh ngữ Elight cung cấp các sản phẩm dịch vụ hỗ trợ học tiếng Anh cho người mất gốc. Elight định hướng thay đổi cách mọi người học ngôn ngữ, tạo môi trường - nơi người học có thể chủ động phát triển và duy trì động lực học.
Sự giao thoa giữa các chiều ý tưởng tạo nên một hệ thống giáo dục sáng tạo, bình đẳng và cởi mở hơn về tư duy. Mỗi cá nhân luôn có một màu sắc riêng, nhiệm vụ của giáo dục là kết hợp được các màu sắc đó với nhau, phát hiện ra những mảng giao thoa mang sức nặng và chiều sâu cho tâm hồn.
Khi tiếp cận thep một hướng hoàn toàn khác, coi UP là một sân chơi, nơi hội tụ những kiến thức mới, cũng là nơi những thiếu niên yêu thích tiếng Anh gặp gỡ và trao đổi, chúng tôi đã có ý tưởng xây dựng Logo và ý tưởng nhận diện cho trung tâm tiếng anh UP.