#result: construction & architect

Ngay lần đầu tiên khi Idea concept "Dấu hoa thị lớn" được đề xuất, chúng tôi đã tin rằng đây chính là diện mạo phù hợp cho một tổng thầu xây dựng.