#result: architecture

Gstudio tạo ra biểu tượng chữ “e” của Eco Ard từ hình ảnh tối giản của hai yếu tố: bản vẽ kiến trúc đại diện cho “Ard” và sự “cởi mở”, thân thiện với môi trường của công trình đại diện cho “Eco”.