No.14/ZEI160903
Zeit+
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Khanh Pham, Sy Ly, Blue An
  • Account executive: Linh Tran
  • Year: 2016
  • Scope: Branding
  • Category: Technology
big-img
public on 29/08/2017
Hãy để chúng tôi có cơ hội ứng dụng xu hướng thiết kế như thế trong dự án của bạn!