A
M
No.15/UPE170503
UP-Sustainable English
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Sy Ly, Blue An, Ngoc Dzung
  • Account executive: Duong Nguyen
  • Year: 2017
  • Scope: Branding
  • Category: Education
big-img
public on 29/08/2017
Hãy để chúng tôi có cơ hội ứng dụng xu hướng thiết kế như thế trong dự án của bạn!