A
M
No.13/JMC170802
Jenny's Math Club
Phương án nhận diện cho Jenny's Math Club được xây dựng trên 2 yếu tưởng chủ đạo: “Sự nền tảng” - lối tư duy hệ thống từ những yếu tố cơ bản nhất và “Hoạt động chơi, tương tác” - một phương pháp học toán không chỉ dừng lại ở sách vở và bài tập.
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Hieu Tran, Sy Ly, Soi
  • Account executive: Linh Tran
  • Year: 2017
  • Scope: Branding
  • Category: Education
big-img
detail-img
detail-img
detail-img
big-img
detail-img
detail-img
public on 29/08/2017
Hãy để chúng tôi có cơ hội ứng dụng xu hướng thiết kế như thế trong dự án của bạn!