No.04/ASA15082017
Asia Star Profile 2018
Asia Star là nhà sản xuất keo dán gạch đá và gạch ốp lát cao cấp tại Việt Nam. Là sự kết hợp của Profile doanh nghiệp và Catalouge sản phẩm, Profile 2018 của Asia Star cần làm nổi bật được 4 khía cạnh Vị thế - Công nghệ - Giải pháp - Sản Phẩm. Điều này đã được thể hiện rõ qua định hướng nội dung, hình ảnh đồ hoạ chủ đạo và các yếu tố thiết kế bổ trợ.
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Hieu Tran, Sy Ly, Soi
  • Account executive: Linh Tran
  • Year: 2017
  • Scope: Print
  • Category: Industry
big-img
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
big-img
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
public on 29/08/2017
Hãy để chúng tôi có cơ hội ứng dụng xu hướng thiết kế như thế trong dự án của bạn!