No.14/ZEI160903
Zeit+
Zeit+ là một đề bài ưu tiên trải nghiệm người dùng và hiển thị thiết kế trên digital. Đây là một case stydy điển hình cho việc nghiên cứu kĩ lưỡng thói quen người dùng áp dụng lên thiết kế cũng như tối ưu hoá hiển thị trên màn hình đi động. (Comming Soon)
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Khanh Pham, Sy Ly, Blue An
  • Account executive: Linh Tran
  • Year: 2016
  • Scope: Branding
  • Category: Technology
big-img
public on 29/08/2017
Let us make a great project for you