No.08/UPE170503
UP-Sustainable English (Proposal)
Khi tiếp cận thep một hướng hoàn toàn khác, coi UP là một sân chơi, nơi hội tụ những kiến thức mới, cũng là nơi những thiếu niên yêu thích tiếng Anh gặp gỡ và trao đổi, chúng tôi đã có ý tưởng xây dựng Logo và ý tưởng nhận diện cho trung tâm tiếng anh UP.
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Blue An, Sy Ly, Dzung Nguyen
  • Account executive: Duong Nguyen
  • Year: 2017
  • Scope: Branding
  • Category: Education
big-img
detail-img
detail-img
detail-img
big-img
detail-img
detail-img
big-img
detail-img
detail-img
big-img
public on 29/08/2017
Let us make a great project for you