No.59/EVU170506
Thu hẹp khoảng cách
Chiến dịch “Thu hẹp khoảng cách” được Tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp cùng Công ty Cổ phần Công nghệ Wake It Up thực hiện nhằm đấu tranh loại bỏ bất bình đẳng, cải thiện đời sống xã hội quốc gia.
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Dzung, Blue An, Soi
  • Account executive: Duong Nguyen
  • Year: 2017
  • Scope: Event & Campaign
  • Category: NGOs
big-img
Từ định hướng xây dựng hệ thống nhân vật từ hình tượng 5 vị thần tốt và xấu chi phối con người, được sinh ra từ niềm tin của con người, Gstudio đã phác thảo các nhân vật Mascot tạo thành một hệ thế giới đa chủng tộc đan xen giữa các vị thần với năng lực đại diện cho từng nhóm tính cách. Merit với đức tính nổi bật: nỗ lực cố gắng để đạt tới thành công; Luck là biểu tượng của sự may mắn; Rentseeking được tạo hình từ quỷ Beelzebub - một con quỷ phàm ăn, có thể hiểu như là biểu tượng của sự ích kỷ; Prejudice biểu trưng cho sự định kiến khi nhìn đời qua một lăng kính áp đặt và phi logic và Mechanism với cán cân trên tay đại diện cho bộ máy quyền lực tối cao.
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
big-img
public on 29/08/2017
Let us make a great project for you