No.10/PDC12032017
Panda Créme
Cửa hàng kem và đồ ăn với cảm hứng Châu Á nằm tại bang California của Mỹ, với biểu tượng được xây dựng ấn tượng, liên kết mạnh giữa thương hiệu và sảng phẩm, đồng thời tạo ra một diện mạo vô cùng thân thiện, gần gũi với khách hàng.
  • Creative Director: Mr. X
  • Art Director: Hieu Tran
  • Designer: Blue An, Dzung Le, Soi
  • Account executive: Duong Nguyen
  • Year: 2017
  • Scope: Branding
  • Category: Food & Beverage
detail-img
detail-img
detail-img
detail-img
big-img
detail-img
detail-img
big-img
public on 29/08/2017
Let us make a great project for you